سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دریچه ی خیال من

بازهم شب شد

من تورا سخت بغل میکنم

 بوسه ای بر پیشانی ات مینشانم

دستی بر موهای خرمایی قشنگت میکشانم

چشمانم از عشق خیس میشود

قطره ای سر میخورد روی گونه ام

وتو باحرص و ولع

سعی در خوردن آن قطره لغزان داری

تمام تلاشت را میکنی

گونه ام خیس میشود از تقلایت

دلم ضعف میرود برایت

بالشت خرسیت را میگذارم روی پا

سرت را میگذارم روی خرست

عروسکت هم کنارت جا خوش میکند

گهواره وار تکانت میدهم 

زیرلب زمزمه میکنم:

 

 

لالا لالا گل پونه 

بابات میاد زودی خونه

در دلم برایت میخوانم 

"بخواب دخترکم 

که دنیا چشمانش را آرام بسته است 

وچادرشب را بر سرش کشیده 

وزمین را بستر خواب من 

وآغوشم را 

بستر خواب تو قرار داد

آسوده بخواب آرام جانم 

مادرت حوالی تو بیدار است"

لالا لالا گلم باشی 

بزرگ شی همدم باشی 

و به این می اندیشم

بزرگ شوی چقدر زیبا میشوی 

لبخندی با لبانی سرخ

چشمانی مشکی

آه چشمانت ..

پدرت همیشه میگوید :

چشمان ِ تو شبیه من است!

چشمانی وحشی امّــا آرام 

قد و بالایت که دیگر جای خود دارد

آخ  جان ِ دل ِمادر دلم ضعف رفت برایت

لالا لالا گل زردم 

نبینم داغ ِ فرزندم 

به اینجا که میرسم

اشکم سرازیر میشود 

دلم خالی میشود 

نباشی نیستم

نباشی نابودم

ذره ذره ک نه یکباره میمیرم

ای همه ی تارو پودم 

دردت به جونم ..

لالا لالا گل ِ زیره 

چرا خوابت نمیگیره 

چشمانت را راحت ببند

پدرت کمی آنطرف تر حوالی من و تو 

با قامتی بلند ایستاده است

محکم باصلابت با دستانی قدرتمند 

هوای ِ  مان  را دارد

چشمانت دارد سنگین میشود 

تمام تلاشت را میکنی 

تاخواب را پس بزنی 

پدرت می آید 

درست کنارم مینیشیند

دستش را حلقه میکند

وبازویم را میفشارد

با من هم صدا میشود

لالا لالا لالا داری 

 دو تا چشم ِ بلا داری 

شب ِ اما نمیخوابی 

دو گیسوی طلا داری 

وتو لبخند به لب

به خوابی عمیق 

از جنس ِ ابر ِ سفید

فرو میروی 

من دستت را 

پدرت پیشانی ات را میبوسد 

 

وبرایت آرزو میکنیم

از جنس ِ امید

الهی که مادر 

حال ِ دلت همیشه خوش باشد

96/9/7

آذرماه 

اولین پاییز زندگیت 

محیای ِ من 

 


نوشته شده در سه شنبه 96/9/7ساعت 5:47 صبح توسط نگین نظرات ( ) |


 Design By : Pichak