سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دریچه ی خیال من


نازنینم سلام..

میدانم همیشه خط به خط حرف هایم را میخوانی وپیوسته مرور میکنی

مشتاقانه نظاره ام میکنی تاحقیقت کلامم راازبرق چشمانم دریابی

لبخندشیرینت رامهمان چشمانِ منتظرم میکنی

مهربانم

انگشتانم را میان انگشت هایت محبوس کن

اندکی فشارکافی است

تابدانم کنارم هستی..تنهایم نمیگذاری ..رهایم نمیکنی

بهترینم

من باشنیدن صدای تلخت،تلخ میشوم سردمیشوم ومیلرزم

پس عزیزکم بدان..

عطرِ شیرین ِ صدای گرمت تن یخ بسته ام را آب میکند

تک تک سلول های بدنم بودنت را بهانه میکنند

میدانی ؟

وقتی مهربان میشوی،شیرین هم میشوی؟

شیرین که میشوی میخندم..از ته ِ دل لبخند میزنم

پیش کش ِ تو..تمامی خنده هایم

میبینی گلم ساده است..

مهربان باشی لبخندکه سهل است

جــــان هم برایت میدهم

من خوشَـم به کمترین ها..کوچکترین ها

مثل:

یک روزِبااحساس،یک بستنی شکلاتی خوشمزه

یک نوازش از روی دلتنگی

یک کلام عاشقانه ی کوچک

ویا..یک جمله ی همیشه تکراری

دوستت دارم

نازنینم سلام

میبینی عزیزم ساده است..

روح ِ من نرم ترین وملایم ترین کلماتت رامیگیرد

ودرقلبم مامنی برایت میسازد

که هرگاه دلتنگ شدی ،خسته ازتکرار ودنیا شدی

ماوایی آرام وبی دغدغه باشد برای دلتنگی هایت

بیا..دستت رابده به من

قدم بگذاردرونش..منورش کن با ردِ پاهایت

میدانی زندگی من

توهرچه صبورترباشی من عاشق ترمیشوم برایت

********

من در دنیای زنانه ام میدانم که چگونه قلبت را بدست بیاورم

چگونه عشق بورزم

چگونه تورا غرق درعاشقانه هایم کنم

کافی است فقط تــو باشی

مرابخوانی ،صدایم کنی ،حسم کنی 

 تا شاه کلید تمامی این قفل هاشوی

******

خدایم مرا زن خلق کرد

تامتعهد باشم به همسرم، به زندگی ام ،به چراغ خانه ام

به امید ِ امیدهایت،به آرزوهایت

ای همدم محفل تنهایی من

ای نبض دقایق زندگی من

دنیای من با بودن ِ تــو به زنانگی اش می نازد

تو خود ِ معجزه ای برای زندگی من

دلتنگم آغوشت درمانم میشود

اشک میریزم شانه ات پناهم میشود

غـُر میزنم گله دارم گوش هایت مرهم میشود

تلخ میشوم کامم را با کلامی عاشقانه شیرین میکنی

میبینی چه ساده ام..

این ها برای من کافیست

تا کل ِ عشقم را نثارت کنم

من در پیچ وتاب زندگی مسیر صاف وهموار نمیخواهم

فقط تورامیخواهم

که باشی..اینجا..کنارم..

پابه پای من..دست به دست من قدم برداری 

تاهمه ی راه های دنیا برایم هموار شود

********

تمامی این هارابرایت نوشتم

تا دریک جمله بگویم:


"همسرم..همدم روزهای شیرینم سالگردازدواجمان مبارک"

نوشته شده در چهارشنبه 93/7/23ساعت 10:1 عصر توسط نگین نظرات ( ) |


 Design By : Pichak