سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دریچه ی خیال من

سلام روی صحبتم باشخص خاصی نیست .

وظیفه ی هرمسلمانیه امربه معروف ونهی ازمنکر درست!

ولی دیگرکاسه صبرم لبریزشده ازعشوی گرهایت بانو..

اندکی حیاکافی است..

من غیرت دارم نسبت به مردان زندگیم..

*****
سن بلوغ دختراوپسرا بدترین دورانه براشون مخصوصا پسرها.اونم با شرایط زمانه ما که همه بلوغ زودرس دارن

مواظب طرزپوشش جلوشون باشید ومواظب طرزصحبت کردنتون باشید.

مخصوصا خونه هایی که عیال وارهستندوجوان زیاد دارن.

خانم من گل من توپاک ترازاین حرفایی که بخوای ارایش کنی بیای جلوی مردنامحرم رژه بری وبگی :

مثل بابام میمونه وشوهرخالمه، شوهرخواهرم مثل داداشمه وازاین حرفا. گلم مردراهرکاری کنی مرداست نگاهش بهت خطابره تا اخرعمرت بایدجوابگوی نگاهش باشی،

بادیدنت دلش بلرزه باید منتظرپس لرزه های زندگیت باشی


نوشته شده در پنج شنبه 94/1/20ساعت 6:19 عصر توسط نگین نظرات ( ) |


 Design By : Pichak