سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دریچه ی خیال من

خدای خوبم ،امروزم رامثل همه ی روزهای پیش بایادتوشروع کردم.بایادتوومهربانی های بی انداه ات.

پنجره را باز میکنم ،میخواهم صدای جیک جیک گنجشک ها روشن ترازقبل در فضای اتاق بپیچد.

پنجره هارا باز میکنم تا آسمان به اتاقم پا بگذاردوخورشید دست های طلاییش رابرسرم بکشد.

خدای خوبم ،دوست دارم امروزونیز روزهای دیگربه یاد مهربانی های تو باشم.دوست دارم همه ی لحظه هایم

بایادتو پراز بوی بهار شود،پراز بوی جوانه های تازه شکفته،پرازبوی علف های باران خورده...

خدای خوبی ها،دوست دارم خوب باشم.خوب ترازهمیشه،دوست دارم این قدرمهربان شوم که پرنده ها بیایند وروی دست هایم لانه بسازند.دوست دارم آنقدر مهربان شوم که آسمان دردلم جاشود.

 خدای من خدای لحظه های زندگی من؛کمکم کن تا من هم شبیه آفتاب شوم،گرم ومهربان،پرازروشنی،پراز زندگی.....

خدای خوبم ازتمام خطاها وگناهان زندگیم درگذر...

آمین...!!


نوشته شده در سه شنبه 90/4/28ساعت 4:24 عصر توسط نگین نظرات ( ) |


 Design By : Pichak